تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1646

جلسات بزرگ آموزشی در مشهد مقدس

چهارشنبه، 25 ارديبهشت ماه 1398

    همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، سلسله جلسات آموزش بازاریابی شبکه ای در شهر مشهد در سه روز متوالی و به صورت صبح و عصر برگزار شد.
در این سلسله جلسات قریب به 7 هزار نفر در مسیر یادگیری مفاهیم اولیه بازاریابی شبکه‌ای قرار گرفتند و با مقدمات علم بزرگ این تجارت جهانی،‌ با تدریس توزیع کنندگان ارشد بادرانی آشنا شدند.

جلسات بزرگ آموزشی در مشهد مقدس