تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1806

تمدید یکروزه هفته بادرانی + افزایش ارزش تجاری BV

شنبه، 19 مرداد ماه 1398

  با توجه به استقبال گسترده از آخرین روز هفته بادرانی و پیرو درخواست های متعدد شما عزیزان ، هفته بادرانی بهمراه افزایش ارزش تجاری کالاها بمدت یکروز تا ساعت 24 روز  شنبه 19 مرداد ماه تمدید میگردد.
امید است توزیع کنندگانی که فرصت استفاده از این طرح را در روز های گذشته نداشته اند بتوانند حداکثر استفاده از این برنامه را ببرند , وعلاوه بر استفاده از شانس قرعه کشی جهت شرکت در مراسم 6/6 از افزایش ارزش تجاری کالا ها نیز بهره مند گردند.