تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1882

عدم تمدید و تکرار بی نظیرترین قرعه کشی هدایای آنلاین

سه شنبه، 19 شهريور ماه 1398

بدینوسیله به اطلاع کلیه فرشته های باد عزیز می رساند این قرعه کشی تمدید و تکرار نخواهد شد لذا توصیه میشود از فرصت باقیمانده حداکثر استفاده را ببرید