تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1930

شهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواده بزرگ بادران

يكشنبه، 14 مهر ماه 1398

 همایش استانی شرکت شبکه بادران روز شنبه 13مهرماه جاری با حضورمدیران ارشد شبکه بادران و جمع کثیری از توزیع‌کنندگان در مجتمع فرهنگی احسان شهر شیراز  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بادران، در ادامه سفرهای استانی مدیران ارشد شبکه بادران به استان‌های کشورمان، این بار شهر شیراز-دیار عاشقان- میزبان خانواده بزرگ شبکه بادران بود.
گفتنی است در این همایش مهندس سیده شهره موسوی، مدیرعامل شرکت شبکه بادران و دکتر قربانیان، رییس هیات مدیره شبکه بادران در میان جمع پرشور و نشاط توزیع‌کنندگان شهر شیراز حضور یافتند و پس از صحبت‌های کوتاه، نوید بخش خبرهای خوبی برای خانواده بزرگ شبکه بادران بودند.
دیدار و گفت‌وگوی توزیع‌کنندگان ارشد شبکه بادران با مدیران شبکه بادران، توضیح پلن بین‌المللی توسط مدیر گروه آموزشی شبکه بادران از دیگر برنامه های جانبی همایش استانی شیراز  بود. 

شهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادرانشهر فرهنگ و ادب ایران میزبان خانواد بزرگ بادران