تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1935

اطلاعیه مهم سفرهای استانی مدیران بادران در آبان ماه

چهارشنبه، 17 مهر ماه 1398

   بدینوسیله به اطلاع کلیه فرشته های باد عزیز می رساند با توجه به درخواستهای بسیار زیاد شما عزیزان جهت حضور تیم مدیریتی بادران و برگزاری همایشی به یاد ماندنی در شهرتان و با توجه به برنامه های توسعه ای بسیار زیاد شرکت و عدم امکان حضور در همه استان ها در آبانماه ، بدینوسیله مدیریت شرکت تصمیم گرفتند در آبانماه به دو مرکز استان کشورسفر داشته باشند لازم بذکر است انتخاب این دو استان با توجه به نسبت افزایش فروش مهر ماه به شهریور می باشد و دو استانی که فروش مهرماه شان درصد رشد بالاتری نسبت به شهریور داشته باشند بدون در نظر گرفتن مبلغ ریالی فروش انتخاب خواهند شد بدین ترتیب امکان انتخاب کلیه استانها برای حضور مدیران بادران یکسان است .