تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2606

بازتاب سایت رصد ورزشی در مورد حضور مهندس سیده شهره موسوی در فدراسیون فوتبال

دوشنبه، 22 دي ماه 1399

  

سایت رصد ورزشی: هم‌زمان با شروع ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مهندس سیده شهره موسوی با حضور در محل فدراسیون فوتبال نسبت به ثبت‌نام اقدام کرد.
لینک خبر

بازتاب سایت رصد ورزشی در مورد حضور خانم مهندس سیده شهره موسوی در فدراسیون فوتبال